DD StratLab

Teenusdisaini koolitus noorteühendustele

Ühena kõige esimestest DD StratLabi tellimustest toimus Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatud teenusdisaini kahepäevane koolitus, kus aitasime noorteühendustel oma teenuseid käivitada.

10 ühendust

Osales hulk motiveeritud organisatsioone, kes soovisid uusi teenuseid luua.

Meie koolitus

Sissejuhatuseks koolitasime disainmõtlemise ja teenuste disainimise teemadel.

Meie mentorid

DD StratLabi poolt aitasid meeskondi 4 mentorit.

Tulemused

Koolituse lõpuks oli reaalselt käivitatud mitu uut teenust.

Võtsime oma töö peamiseks eesmärgiks saavutada osalejatega koolituse lõpuks võimalikult reaalne tulemus ning selle ka saavutasime – mitu osalevat organisatsiooni olid koolituse lõpuks juba esimesed reaalsed tellimused saanud.

Ehitasime koolituse üles nii, et algul ladusime tugeva teoreetilise baasi disainmõtlemise ja inimkeskse disaini põhimõtetest ning siis lasime samm-sammult ühiselt astuda praktilisi samme teenuse käivitamise poole. Meie poolt oli lisaks koolitajale (Martin) kaasas ka kolm mentorit (Reelika, Kaisa ja Toomas), kes käisid mõlema päeva jooksul organisatsioone individuaalselt aitamas.

Fotod: Karin-Liis Tambaum

Tellija ning osalenud organisatsioonid olid meile tänulikud ja leidsid, et koolituspäevad läksid väga kenasti.

Projekti tiim

Martin A. Noorkõiv

PROJEKTIJUHT

Reelika Alunurm

MENTOR

Kaisa Jõgeva

MENTOR

Toomas Tuul

MENTOR