DD StratLab

Meie tiim

Oleme grupp noori aktiivseid inimesi, kes oskavad luua arutelukeskkondi, kus on hea mõelda strateegiliselt ning leida viise oma organisatsiooni mõju kasvatamiseks.

Tegutseme mittetulundusliku heategevusliku sihtasutuse Domus Dorpatensis alt.

Reelika Alunurm

Reelika on DD StratLabi eestvedaja. Ta on varasemalt juhtinud OLE ROHKEM liikumise juures organisatsioonide arenguprogrammi, aidanud käima lükata organisatsioonide koostöövõrgustikku ja juhtinud erinevaid algatusi. Reelika huvitub eelkõige strateegilisest juhtimisest, meeskonnatööst ja teeb oma doktoritööd teemal ettevõtete-ülikoolide koostöö teemal.

Martin A. Noorkõiv

Martin on DD tegevjuht ja kodanikuaktivist, kes on aidanud käivitada erinevaid algatusi - TEDxTartu konverentsidest OLE ROHKEM liikumiseni. Lisaks tööle Domus Dorpatensises juhib ta Vabaühenduste Liidu ja Üliõpilaskonna Sihtasutuse nõukogu. Mõtlemise arengut on toetanud bakalaureuse haridus majandusteaduses ja magister kommunikatsioonis.

Angela Ader

Angela töötab Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses spetsialistina. Selle kõrvalt on ta toetanud mitmete kolmanda sektori algatuste õnnestumist - TEDxTartu, SINA, Kodanikuühiskonna Nädal. Strateegilises plaanis peab ta tähtsaks inimesi, kes organisatsiooni strateegiat ellu viivad, seega aitab meeskonnatöö, juhtimise ning ensearengu teemadel - et ühiselt saavutada suurem mõju.

Kärt Lehis

Kärt on DD Akadeemia arendaja, kes hindab konkreetsust ja läbimõeldust.
Isiklikuks toimimise viisiks on pidev info kogumine, analüüs ja arutelu. Minevikus on Kärt modereerinud paneele ja grupiarutelusid ja toimetanud Maailmamuutja veebiajakirja. Inimkesksele mõtlemisele aitab kaasa töö Taxifys. Lisateadmisi on Kärt kogunud Tartu Ülikoolis kommunikatsiooni ja Eesti Maaülikoolis bioloogia bakalaureuse- ja magistriõppes.

Toomas Tuul

Toomas on DD Akadeemia programmijuht. Igapäevaselt on ta huviorbiidil (kosmose)tehnoloogia, ajalugu ja inimmõistus. Lisaks täiendab ta end Tartu Ülikoolis psühholoogiat õppides. Toomase kirgedeks on minevik, tulevik ja mustrite leidmine.

Kaisa Jõgeva

Kaisa on DD Akadeemia programmi arendaja ja läbiviija. Usub, et kõik probleemid on lahendatavad, kui neile süsteemselt läheneda ning koostöö võimalusi leida. Psühholoogiaõpingutest kannustatuna tegeleb kirglikult leidmaks võimalusi, kuidas inimkäitumise-alaseid teadmisi erinevates valdkondades rakendada ning õppimiseks head keskkonda arendada.

Marleen Kirsipuu

Marleeni eesmärk on õppida mõistma ühiskonna toimimise mehhanisme. Ühiskonnaalaseid teadmisi kogus Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis ning õigusteaduskonnas. Aktiivselt tegeleb DD Akadeemia programmi läbiviijana ning lööb kaasa Maailmamuutjate kooli korraldusmeeskonnas.

Heidi Maiberg

Heidi on maailmaparandaja. Pidev uudishimu probleemide ja süsteemide vastu innustab teda igapäevaselt otsima kestlikke võimalusi nende ennetamiseks ja lahendamiseks. Analüüsivõimet ja kriitilist mõtlemist toetavad religiooniuuringute magistriõpingud Tartu Ülikoolis.

Hanna Britt Soots

Hanna Britt on DD Akadeemia programmi arendaja ja läbiviija. Tema suurimateks huvideks on enesearendusvõimalused ning reaalhariduse arendamine. Hetkel õpib Hanna Britt Tartu Ülikoolis matemaatikat ja psühholoogiat.

DD StratLab on osa Teaduse ja Kultuuri Sihtasutusest Domus Dorpatensis (DD). DD on iseseisev mittetulunduslik vabaühendus, mis tegutseb Tartu kesklinnas. Lisaks DD StratLabile teeme ka DD Akadeemia nimelist tasuta arenguprogrammi tudengitele.


2002

Asutasid Bonni ülikooli professor Alexander von Rücker, Columbia ülikooli professor Jenik Radon ja Balti Ehitismälestiste Edendamise Ühingu esimees Nils Hollberg Domus Dorpatensise.

2010

Algasid tegevused (alguses erinevate ürituste korraldus, hiljem koolitusprogrammid), millest kujunes välja tudengite arenguprogramm DD Akadeemia.

2018

Käivitas DD Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel DD StratLabi alt koolitus-, esinemis-, modereerimis- ja nõustamisteenuse pakkumise ühiskondliku missiooniga organisatsioonidele.


Meie meeskond

Martin
Martin A. Noorkõivmartin@ddakadeemia.ee

Toomas
Toomas Tuultoomas@ddakadeemia.ee

Kaisa
Kaisa Jõgevakaisa@ddakadeemia.ee

diana
Diana Lõhmusdiana@ddakadeemia.ee

kärt
Kärt Lehiskart@ddakadeemia.ee

Margot
Margot Möllermargot@ddakadeemia.ee