Meie tiim

Oleme grupp aktiivseid eestvedajaid, kes oskavad luua selliseid arutelukeskkondi, kus on hea mõelda strateegiliselt ning leida viise oma organisatsiooni arendamiseks. Aitame oma klientidel tuvastada kitsaskohti ja leida nende lahendamiseks kõige mõjusamaid viise.

Reelika Alunurm

TEGEVJUHT

Reelika on DD StratLabi eestvedaja ja endine PwC vanemkonsultant. Varasemalt on juhtinud OLE ROHKEM liikumise juures organisatsioonide arenguprogrammi, aidanud käima lükata organisatsioonide koostöövõrgustikku ja juhtinud erinevaid algatusi. Reelika huvitub eelkõige strateegilisest juhtimisest, meeskonnatööst ja teeb oma doktoritööd teemal ettevõtete-ülikoolide koostöö teemal Tartu Ülikoolis.

Martin A. Noorkõiv

Konsultant

Martin on Domus Dorpatensise tegevjuht ja kodanikuaktivist, kes on aidanud käivitada erinevaid algatusi – TEDxTartu konverentsidest OLE ROHKEM liikumiseni. Lisaks DD tööle on ta ka Vabaühenduste Liidu ja Üliõpilaskonna Sihtasutuse nõukogudes. Majanduse bakalaureuse ja kommunikatsiooni magistrikraadi järel omandab Martin doktorikraadi Tartu Ülikoolis uurides jätkusuutlike siirete saavutamise võimalikkust.

Joanna Kurvits

Joanna Kurvits

Konsultant

Joanna töötas varasemalt Haridus- ja Teadusministeeriumis noortevaldkonna peaeksperdina ning Eesti Üliõpilaskondade Liidus avaliku poliitika spetsialistina. Enne seda juhtis Joanna Üliõpilaskonna Sihtasutust ning tegeles Tartu tudengiorganisatsioonide arendamisega. Joannat huvitavad inimeste juhtimist, strateegilist juhtimist ning noorte arengut puudutavad teemad ja probleemid. Tal on magistrikraad erialal “Muutuste juhtimine ühiskonnas” Tartu Ülikoolis. 

Triin Rebbas

KONSULTANT

Triin on varasemalt töötanud sotsiaalvaldkonnas, kus tema peamiseks fookuseks on olnud mitteõppivate ja mittetöötavate noorte toetamine ja noortegarantii tugisüsteemi projekti piloteerimine ning arendamine. Tal on kogemust nii vabatahtlikus töös, meeskonna- kui ka projektijuhtimises. Triinu huvitavad juhtimist, meeskonnatööd ja organisatsioonikultuuri puudutavad teemad. Tal on bakalaureusekraad sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal ning lisaks on tal omandatud lahenduskeskse coachingu väljaõpe.

Karl Lembit Laane

Karl Lembit Laane

Konsultant

Karl Lembit on varem olnud Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees ja aseesimees õppekvaliteedi arendamise suunal. Ta tegeleb hariduspoliitikaga ka Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekul ja Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi nõukogus. Samuti on ta Riigiteaduste Seltsi asutaja- ja auliige. Tal on bakalaureusekraad riigiteadustes ning hetkel õpib ta magistrantuuris filosoofiat, fookusega mõttelool.

Christo2

Christo Alliksoo

KONSULTANT

Christo töötas õpetajana Ida-Virumaal, kus ta andis ajalugu, ühiskonnaõpetust ning karjääriõpetust. Ta on Noored Kooli programmi vilistlane. Talle pakub huvi kõik, mis on seotud haridusvaldkonna arendamisega. Noored Kooli programmi osalejana töötas ta selle nimel, et iga õpilane saaks väga hea hariduse. Koolis tegeles ta põhitöö kõrvalt õpetajatevahelise koostöö arendamise ja päriseluliste probleemide sidumisega õppetöösse. Lisaks lööb ta kaasa DD Akadeemias – tudengitele suunatud arenguprogrammis, mille juures ta on olnud läbiviija ja programmijuht. Christol on bakalaureusekraad psüholoogias ning hetkel omandab magistrikraadi erialal “Muutuste juhtimine ühiskonnas” Tartu Ülikoolis.

Image_20230309_094513_505

Paula Kägu

Konsultant

Paula on varasemalt tegutsenud erinevates haridusasutustes õpetajana ja noorsootöötajana. Lisaks on ta eest vedanud Riigiteaduste Seltsi ja Rahvusvaheliste Suhete Ringi. Hetkel omandab ta riigiteaduste bakalaureusekraadi. Paula kireks on ürituste korraldamine ning julgeolekuvaldkond. Neid huvisid on ta rakendada saanud näiteks korraldades  peaministri tippkohtumist Tallinn Digital Summit ja läbides kaitseväe teenistuses nooremallohvitseri kursuse.


Meie vabakutselised

Meri Külm

Konsultant

Meri töötab igapäevaselt Tartu Ülikooli Rakendusuuringute keskuses analüütikuna. Lisaks on ta DD personalijuht ja on viinud läbi DD Akadeemia programmi. Meri on väga põnevil kui saab töötada keskkonnateemaliste organisatsioonidega. Ta omandab magistrikraadi sotsioloogias Helsingi ülikoolis.

 

Angela Ader

KONSULTANT

Angela töötab Tartu Kultuuripealinna 2024 programmijuhina. Selle kõrvalt on ta toetanud mitmete kolmanda sektori algatuste õnnestumist – TEDxTartu, SINA, Kodanikuühiskonna Nädal. Strateegilises plaanis peab ta tähtsaks inimesi, kes organisatsiooni strateegiat ellu viivad, seega aitab meeskonnatöö, juhtimise ning ensearengu teemadel – et ühiselt saavutada suurem mõju.

Toomas Tuul

KONSULTANT

Toomas töötab Elva gümnaasiumis õpetajana ja on DD Akadeemia programmijuht. Igapäevaselt on ta huviorbiidil (kosmose)tehnoloogia, ajalugu ja inimmõistus. Toomasel on magistrikraad Tartu Ülikoolist teemal “Muutuste juhtimine ühiskonnas”. Toomase kirgedeks on minevik, tulevik ja mustrite leidmine.

Kaisa Jõgeva

Konsultant

Kaisale pakuvad huvi muutused ja nendega kohanemine, demokraatia arendamine, teadmusjuhtimine, kliima- ja keskkond ning haridusinnovatsioon. Aga ka laiemalt süsteemid ja siirdeprotsessid ühiskonnas ning kuidas inimkäitumise-alaseid teadmisi erinevates valdkondades rakendada. Kaisal on bakalaureusekraad psühooloogias ja magistrikraad erialal “Muutuste juhtimine ühiskonnas” Tartu Ülikoolist ning hetkel omandab ta doktorikraadi jätkusuutlike siirete teemadel.

Domus Dorpatensis

Tutvu meie organisatsiooniga

Võta meiega ühendust

Aitame teil esmalt mõtestada oma vajadusi ning alles siis teeme omapoolse pakkumise lähtuvalt individuaalsetest väljakutsetest.