Warning: Undefined array key 0 in /data05/virt43265/domeenid/www.dd.foundation/stratlab/wp-content/themes/modern/includes/frontend/class-assets.php on line 132
Säästva Arengu Komisjoni töövormi arendus - DD StratLab

Säästva Arengu Komisjoni töövormi arendus

Klient:

Projekti tüüp:

Strateegiline protsess

Riigikantselei tellis meilt Säästva Arengu Komisjoni (SAK) nimel komisjoni senise tööformaadi hindamise ja võimalike uute tööformaatide välja pakkumise.

Eesmärk: Lähtuvalt komisjoni liikmete kogemustest (intervjuude abil) ning rahvusvahelistest praktikatest (desktop research abil) pakkuda välja ettapanekud SAK tegevuse arendamiseks.

12 intervjuud

Kaardistamaks vahetut kogemust ja erinevate osapoolte ootusi.

Liikmeküsitlus

Enne seda projekti oli tehtud küsitlus liikmete seas, mida samuti raportis arvestasime.

Dokumenditöö

Töötasime läbi erinevate riikide alternatiivsed mudelid ja kategoriseerisime need.

Seminar

Tutvustasime ettepanekuid ja arutasime koos läbi, milliseid valikuid edasi teha.

Protsess: Esmalt viisime läbi 12 intervjuud komisjoni tööga seotud inimestega (5 komisjoni liiget, 3 komisjoni esimeest, 2 Riigikantselei esindajat ja 3 ministeeriumi esindajat). Uurisime, millised on eri osapoolte senised kogemused SAKiga, ootused sellele ning nende meelest kõige vajalikumad muudatused.

Seejärel kaardistasime erinevaid kaasamis- ja osalemisformaate säästva arengu eesmärkide osas mujal riikides ning koostasime selle põhjal ülevaate. Leidsime, need mudelid, millest Eestil oleks võimalik kõige realistlikumalt eeskuju võtta.

Nende kahe tegevuse põhjal (lisaks pidevale suhtlusele Riigikantseleiga) tegime ühe peamise ettepaneku (laias plaanis võtta eeskuju Soome mudelist) ning hulka väiksemaid alternatiive, mida komisjon saaks kaaluda. Tervikraport sisaldab ka ülevaadet taustast, olukorrast ning ettepanekute tagamaadest.

Viimaks viisime SAK liikmetega läbi seminari, kus selgitasime raporti sisu ning arutasime võimalikke valikuid ettepanekutest lähtuvalt.

Tulemus: Lisaks valiminud raportile ja seminarile, kus tulemused said läbi arutatud, on antud projektil ette näidata ka konkreetsed tagajärjed – tehtud ettepanekute järgi saigi Vabariigi Valitsuse otsusega tehtud suured muudatused komisjoni koosseisus, eesmärkides ja tegutsemisformaadis. Nende muudatuste (loodetavasti) positiivseid ühiskondlikke mõjusid näeme muidugi tulevikus.

Projekti tiim:

Martin A. Noorkõiv

PROJEKTIJUHT

Reelika Alunurm

KONSULTANT

Joanna Kurvits

KONSULTANT

Vajaksid ka mõne protsessiga abi?

Disainime rätsepalahenduse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt. Esmase tellimuse järel teeme tavaliselt kiire videokõne ning pärast seda saadame juba täpsema pakkumuse.