Warning: Undefined array key 0 in /data05/virt43265/domeenid/www.dd.foundation/stratlab/wp-content/themes/modern/includes/frontend/class-assets.php on line 132
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse arengukava - DD StratLab

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse arengukava

Klient:

Projekti tüüp:

Arengukava

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus (KHK) soovis koostada 2021-2025 perioodiks arengukava, mis hõlmaks nii keskust aga vaataks ka kaugemale – Valga valla kultuurilisse arengusse ja tulevikku.

Eesmärk: Kuna Kultuurikeskus on valla kultuuriline kese, siis võtsime oma töö peamiseks eesmärgiks luua arengukava, mis kataks iga olulist teemavaldkonda, millega keskus tegeleb. Veel enam – me üritasime luua iga valdkonna jaoks inspireerivad eesmärgid koos praktilise tegevuskavaga ning mõelda, kuidas keskus saaks olla valla kultuuri- ja sotsiaalse elu edendaja.

3 töötuba

Valla kultuurielu keskusena peab KHK mõtlema paljudele valdkondadele - töötubades arutasime millistele keskenduda?

~120 küsitletut

Uurisime töötajate, külastajate, lapsevanemate, laste, koostööpartnerite arendusideid.

Elu keskus vallas

KHK peaks olema mitte ainult kultuuri vaid ka sotsiaalse elu keskus vallas, et elanikel oleks rõõm Valgas elada.

Lõuna-Eesti koostöö

Valga on üks mitmetest KOVidest Lõuna-Eestis, kes muretseb oma nähtavuse ja külastatavuse pärast. Koos teistega jõuab kaugemale.

Protsess: Ehitasime arengukava protsessi selliselt, et kordamööda kohtusime juhtrühmaga ning suhtlesime teiste huvigruppidega. Esmalt kaardistasime me juhtrühmaga peamised arenguvajadused, puudujäägid ja võimalused keskuses. Siis uurisime nii töötajate, külastajate, huviringide lapsevanemate kui ka üle valla erinevate koostööpartnerite käest, milliseid arenguid nad sooviksid järgmisel perioodil näha.

Seejärel koondasime kogu info kokku ning sõelusime sellest välja olulisemad arengsuunad Kultuurikeskuse jaoks. Läbivalt kaasasime juhtrühma vestlustesse ka erinevaid osapooli vallast – nt kultuur-, haridusspetsialist, abivallavanem jt.

Ühise töö tulemusena jõudsime lõpuks 5 olulisema arengusuunani:

  • Kultuurihariduse arendamine ja kultuuri-korraldajate järelkasvu tagamine vallas
  • Huvihariduse koordineerimine vallas ja lõimimine üldharidusega
  • Valga KHK kui kultuurimajade kese ja ühise toimimise väljaarendamine
  • Valga sotsiaalse elu keskus
  • Lõuna-Eesti koostöö arendamine

Fotod: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Tulemus: Juhtrühm arvas, et kokku on saanud üsna ambitsiooniks aga samal ajal realistlik plaan. Kuigi ümbritsev keskkond ja tingimused muutuvad tihti, siis enamik valitud arengusuundadest on olulised valla ja Kultuurikeskuse arenguks igal juhul.

Projekti tiim:

Reelika Alunurm

PROJEKTIJUHT

Heidi Maiberg

KONSULTANT

Meri Külm

KONSULTANT

Vajaksid ka abi arengukavaga?

Disainime rätsepalahenduse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt. Esmase tellimuse järel teeme tavaliselt kiire videokõne ning pärast seda saadame juba täpsema pakkumuse.